Życie łaską

Duch Święty zawsze poprowadzi cię prawdziwie, gdyż twoja radość jest Jego radością. Jest to Jego Wola w stosunku do każdego, ponieważ przemawia On w imieniu Królestwa Boga, które jest radością. Naśladowanie Go jest zatem najłatwiejszą rzeczą w świecie i jedyną łatwą rzeczą, gdyż nie pochodzi ze świata. A więc jest ono czymś naturalnym. Świat zwraca się przeciw twej naturze, gdyż nie jest w zgodzie z prawami Boga. Świat postrzega we wszystkim porządek trudności. Jest tak dlatego, że ego niczego nie pragnie całkowicie. Pokazując sobie, że nie ma stopnia trudności w cudach, przekonasz się, że w twym stanie naturalnym nie ma w ogóle trudności, ponieważ jest to stan łaski.

Łaska jest naturalnym stanem każdego Syna Boga. Kiedy nie jest on w stanie łaski, to nie żyje w swym naturalnym środowisku i nie funkcjonuje dobrze. Wszystko, co czyni, łączy się z napięciem, ponieważ nie został stworzony do środowiska, które wytworzył. Nie może on więc przystosować się do niego ani przystosować go do siebie i nie ma sensu próbować tego. Syn Boga jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy wie, że jest z Bogiem. Jest On jedynym środowiskiem, w którym nie będzie czuł napięcia, gdyż do niego właśnie należy. Jest to również jedyne środowisko godne go, ponieważ jego własna wartość przekracza wszystko, co wytworzył. (Kurs Cudów, Rozdział 7, XI)

Posłuchaj nagrania inspirowanego lekcją 169: Poprzez łaskę żyję. Poprzez łaskę jestem wyzwolony:

 Listen to „Lekcja 169 (Kurs Cudów)” on Spreaker.