Zaproszenie do Drogi Mistrzostwa

Droga Mistrzostwa

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z nowo założoną przeze mnie i moją żonę stroną internetową: www.drogamistrzostwa.pl. Na stronie tej będziemy publikować kolejne tłumaczenia tekstów i audio przekazów Jeszui.

Na Drogę Mistrzostwa (Way of Mastery) natknęliśmy się parę miesięcy temu i od razu ścieżka ta stała się nam obojgu bardzo bliska. Czujemy, że Jeszua (Jezus) mówiący poprzez Jayema w Drodze Mistrzostwa to ten sam Głos, który przemówił w Kursie Cudów i który mówi do każdego z nas w ciszy naszych serc i umysłów, budząc nas ze snu o oddzieleniu i przypominając o naszym prawdziwym Domu. Traktujemy Drogę Mistrzostwa jako uzupełnienie i pogłębienie praktyki urzeczywistniania własnego Chrystusowego Umysłu, którą poznaliśmy w Kursie. Gdy odkryliśmy jak cenne jest to przesłanie, zapragnęliśmy podzielić się nim z innymi przez tłumaczenie materiałów Drogi Mistrzostwa na język polski (za zgodą Jayema, za pośrednictwem którego przesłanie to zostało podane).

Być może tłumaczenie to ostatecznie przyjmie formę książki lub książek, ale w tym momencie nie skupiamy się na tak dalekosiężnych planach, a jedynie nad tym, co czujemy, że mamy do zrobienia na tę chwilę. Sami od stycznia podejmujemy praktykę Drogi Serca, która składa się z 12 lekcji – po jednej na każdy miesiąc roku – i będziemy sukcesywnie tłumaczyć je i udostępniać. Pierwszą lekcję opublikujemy na stronie Drogi Mistrzostwa 4 stycznia 2018 r. i serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy poczują do tego inspirację, do włączenia się w praktykę.

Jeśli czujesz, że chcesz podjąć się praktyki Drogi serca, pod poniższym linkiem 4 stycznia znajdziesz tekst pierwszej Lekcji, a już teraz zapraszamy do zapoznania się z kilkoma wskazówkami co do tej praktyki: http://drogamistrzostwa.pl/droga-serca/

Równocześnie będziemy pracować nad tłumaczeniem Listów Jeszui – opowieści o tym, jak doszło do współpracy Jona Marka Hammera (Jayema) z Jeszuą – oraz nad polską wersją wspaniałych audio z wczesnych lat tej współpracy.

Wszystkie informacje na temat przesłania Drogi Mistrzostwa oraz postępów z tłumaczeniem znajdziecie:

Bardzo cieszymy się, że możemy podzielić się tym przesłaniem z Tobą :).

Z całą miłością i wdzięcznością,
Marysia i Rafał

3 Replies to “Zaproszenie do Drogi Mistrzostwa”