Wszystko jest twoją myślą

Wszystko jest twoją myśląWszystko jest twoją myślą. Rzeczy ci się nie przydarzają, lecz ty w czynny sposób je wytwarzasz. To, co widzisz w swoim osobistym świecie oraz tym „dalekim” świecie, z którym pozornie nie masz nic wspólnego, jest odzwierciedleniem tego, co aktualnie dzieje się w twoim umyśle.

Rozpoznanie tego nie złoży na twoich barkach jakiegoś przytłaczającego poczucia odpowiedzialności. Da ci CAŁKOWITĄ odpowiedzialność, a dzięki temu przypomni ci o twojej mocy. Skoro to ty wytwarzasz za pomocą myśli wszystko, co postrzegasz, to możesz zmienić swoje myślenie, a w ślad za tym zmieni się to, co widzisz. Zmiana sposobu myślenia, o której mowa w Kursie Cudów, nie jest jakąś intelektualną zmianą. Nie chodzi w niej o zastąpienie jednych koncepcji ego innymi – jednych iluzji o oddzieleniu innymi. Jest to raczej wymiana egotycznych koncepcji na zupełnie nowe myśli, które ego wymyśleć nie potrafi. Z tych nowych myśli, pochodzących od twojej duchowej świadomości twego prawdziwego „Ja”, przychodzi całkowicie odmienione postrzeganie – nowy obraz innego rodzaju.

Oto myśl przewodnia zbawienia: To, co widzę, odzwierciedla proces w moim umyśle, który zaczyna się od mojej myśli o tym, czego chcę. Począwszy od tego, umysł tworzy obraz tego, czego pragnie, ocenia to jako wartościowe i dlatego stara się to odnaleźć. Następnie obrazy te rzutuje na zewnątrz, ogląda je, ocenia jako rzeczywiste i strzeże jako własne. Obłąkane pragnienia rodzą obłąkany świat. Z osądzania rodzi się świat potępiony. A z myśli wybaczających wyłania się łagodny świat, okazujący miłosierdzie świętemu Synowi Boga i ofiarujący mu życzliwy dom, w którym może spocząć przez chwilę, zanim wyruszy w dalszą podróż, i pomoże swym braciom podążać wraz z nim i odnaleźć drogę do Nieba i do Boga.

Ojcze nasz, Twoje myśli odzwierciedlają prawdę, a moje, oderwane od Twoich, wytwarzają jedynie sny. Niech spoglądam tylko na to, co odzwierciedlają Twoje myśli, albowiem one i tylko one ustanawiają prawdę. (Kurs Cudów, lekcja 325)

Tylko, gdy odwołujesz się do myśli Boga, może się wydarzyć prawdziwa zmiana. Choć prawda oczywiście jest niezmienna, to iluzję się zmieniają. Prawdziwa zmiana to wymiana wszystkich iluzji o oddzieleniu na ostatnią iluzję, która poprzedza doświadczenie prawdy i ostateczne zniknięcie złudzeń. Moglibyśmy ją nazwać iluzją uzdrowionego postrzegania lub iluzją prawdziwego świata, czy też świata, któremu wybaczono. Choć ta iluzja nie jest bezpośrednią myślą Boga, gdyż Bóg nic nie wie ani o potępieniu, ani o przebaczeniu, to Jego Miłość pozostaje jednak źródłem przebaczenia oraz uzdrowionego postrzegania.

Nie możesz przypomnieć sobie Boga poprzez odrzucenie świata, ciała, czy czegokolwiek w swoim umyśle. Możesz Go sobie przypomnieć tylko poprzez włączenie. Tak właśnie działa przebaczenie. Dzięki czynności włączenia swoich myśli, zamiast bronienia się przed nimi, możesz zobaczyć je inaczej. Możesz zobaczyć swoje ciało, czy też sytuację, w której się znajdujesz (to również twoje myśli), zupełnie inaczej. To, co było wcześniej formą pokusy, zostanie użyte do rozpoznania rzeczywistości. Materialna świadomość zostanie zastąpiona duchową świadomością. I obejmie ona wszystko, co myślisz, czujesz i robisz.

Gdy pamiętasz, że wszystko jest twoją myślą, twoja przemiana staje się bardzo szybka. Nie pozwalasz bowiem, żeby ciało lub świat mówiły ci, kim jesteś. Dlaczego twoje własne myśli rzutowane na zewnątrz miałyby określać to, kim jesteś? Dlaczego ból czy choroba, które sam wymyśliłeś, miałyby definiować twoje obecne doświadczenie? Ty jesteś decydentem. Możesz więc postanowić, aby widzieć to inaczej. Możesz wybrać radość zamiast bólu, światło zamiast ciemności, pokój zamiast konfliktu. Nie robisz tego poprzez oddzielanie się od tego, co widzisz czy czujesz, lecz raczej poprzez połączenie się z tym, co widzisz i pełną akceptację tego, co czujesz. Innymi słowy rozpoznajesz, że wszystko to reprezentuje tylko twoje myśli. Dzięki temu jesteś w stanie zobaczyć, że nie ma to żadnej prawdziwej treści, gdyż wynika z myśli, które nie mają znaczenia. I tak okazuje się, że ból wcale nie jest bólem, lecz czystą energią światła; ciemność wcale nie jest ciemna, a konfliktu nie możesz nawet znaleźć. Całe oddzielenie było jedynie fasadą zbudowaną z fałszywych idei. Gdy już się nie oddzielasz, lecz łączysz, fasada się rozsypuje. Nie ma racji bytu, bo nigdy nie miała prawdziwych podstaw.

I tak w twoim umyśle pozostaje jedynie Bóg. Jeśli mimo to pozwolisz, by wkroczyło do twej świadomości zwątpienie lub konflikt, to wiesz, że w każdej chwili możesz zmienić zdanie. Możesz zdecydować, że wolisz być raczej taki, jakim stworzył cię Bóg, niż tym, co sam wymyśliłeś.

2 Replies to “Wszystko jest twoją myślą”