Wszelki opór jest daremny

Wszelki opór jest daremnyWprowadzenie do Książki Ćwiczeń Kursu Cudów zaleca ci, abyś robił lekcje zgodnie ze wskazówkami niezależnie od twoich reakcji na prezentowane w nich idee. Nie jest twoim zadaniem ocenianie wartości i znaczenia tego Kursu. Z perspektywy odrębnej ludzkiej tożsamości nie masz pojęcia, co jest ci w tym Kursie oferowane. Tożsamość ta jest całkowitym zaprzeczeniem doświadczenia doskonałej wiecznej rzeczywistości, czyli prawdy o tym, kim jesteś. Jeśli chcesz doświadczyć prawdy, złudzenia muszą zostać usunięte z twojego umysłu. I właśnie tego dotyczy praktyka pierwszych lekcji tego Kursu. Odczyniają one fałszywe postrzeganie oddzielenia, tak aby doświadczenie pokoju, miłości i jedności mogło zająć ich miejsce.

Gdy zdasz sobie sprawę ze swoich złudzeń, one rozpłyną się w nicości, z której przyszły. Właśnie dlatego pierwsze lekcje kładą tak duży nacisk na to, jak działa twój umysł. Pokazują ci, że wszystko, co wiesz, opiera się na przeszłości, a przeszłości już nie ma. Myślenie o przeszłości nie jest więc tak naprawdę myśleniem, a widzenie przeszłości nie jest tak naprawdę widzeniem. Ty dopiero nauczysz się myśleć i widzieć poprzez praktykę porzucania fałszywych myśli i wyobrażeń. Gdy zdasz sobie sprawę z tego, co robisz w swoim umyśle, czyli z własnej nieświadomości, to świadomość tego, kim jesteś, objawi ci się sama.

Początkowo proces rezygnowania z własnego fałszu może być odczuwany jako bolesny, ale dzieje się tak tylko dlatego, że umysł, który już czuje przebłysk prawdy, nadal trzyma się tego, co znajome, czyli swoich złudzeń. Tak nie musi być, choć zazwyczaj tak się dzieje. Dlatego tak cenny jest trening umysłu, który bierze pod uwagę to, w co wierzysz, ale sam tego nie uznaje i prowadzi cię krok po kroku ku twojemu wyzwoleniu.

Warto pamiętać, że nie musisz rozumieć wszystkiego, co jest prezentowane w lekcjach Kursu Cudów. Gdybyś wszystko rozumiał, to nie potrzebowałbyś lekcji. Prawdziwe zrozumienie przychodzi dopiero wraz z osobistym doświadczeniem tego, co oferuje ci ten Kurs. Przed osiągnięciem tego doświadczenia wszystko, co robisz, jest tak naprawdę oporem przed prawdą. Właśnie dlatego Wprowadzenie do Książki Ćwiczeń mówi, że nie musisz wierzyć w te idee, nie musisz ich akceptować i nie musisz ich nawet przyjmować z radością. Niektórym z nich, być może, będziesz stawiał aktywny opór. Nic z tego nie będzie miało znaczenia ani nie zmniejszy ich skuteczności. Ale nie pozwól sobie na robienie wyjątków w stosowaniu idei zawartych w Książce Ćwiczeń i niezależnie od twoich reakcji na te idee, używaj ich. Nic ponadto nie jest wymagane.

W zupełności wystarczy, że użyjesz lekcji Kursu Cudów takimi, jakimi są, i nie będziesz próbował ich interpretować czy przerabiać na swój sposób, a ostatecznie rozpoznasz zawarty w nich sens i doświadczysz pokoju, do którego prowadzą. Autor tego Kursu zna cię doskonale i wie, że będziesz się opierał przyjęciu tego, co ci oferuje. Można powiedzieć, że twój opór przed prawdą tylko ją potwierdza. Nie przejmuj się więc symptomami oporu. A mogą być one bardzo różne: od próby koncepcyjnego zrozumienia tego Kursu, przez zniechęcenie niemożnością jego zrozumienia, próbę wybiórczego przyjmowania pewnych idei, a odrzucania innych, odczuwanie niepokoju, konfliktu i lęku, aż po stanowcze sprzeciwianie się prezentowanym ideom.

Twój opór świadczy jedynie o tym, że poczułeś światło i tylko jeszcze przez chwilę wzbraniasz się przed jego przyjęciem. Ale to również minie. Zapewniam cię o tym jako jeden z najbardziej opornych, który został pokonany. 🙂 Wszelki opór ostatecznie okazuje się daremny, ponieważ prawda nie ma przeciwieństwa. To, co się opiera, jest w rzeczywistości niczym. Możesz się odprężyć na tę myśl. To, co się zmaga, smuci, boi, choruje, nigdy nie było, nie jest i nie będzie prawdziwe. Istnieje tylko jedna, niepodzielna, doskonała, Boska rzeczywistość, której jesteś integralną i nierozerwalną częścią. Bądź wdzięczny, że nie zmieniłeś rzeczywistości swoimi złudzeniami. Teraz sobie to tylko przypominasz. Teraz otwierasz swój umysł na prawdziwe DOŚWIADCZENIE tego, kim jesteś.