Wolność to moc bez przeciwieństwa

Przyjęcie Woli Boga jako twojej własnej jest również rozpoznaniem, że nie ma żadnej innej mocy. Wiara w inną moc czy w ogóle w jakąkolwiek moc przeciwstawną wobec twojej jest wiarą w złudzenia.

Wolna wola to nie sprzeciwianie się Bogu. Wolny bowiem możesz być tylko w Bogu. Bez Boga jesteś niewolnikiem czasu i ludzkiego przeznaczenia. Na szczęście Bóg zagwarantował, że to niemożliwe. Nie możesz się oddzielić od swojego Źródła. Nie ma alternatywy dla wolności.

Wolą Boga dla ciebie jest doskonałe szczęście. Możesz się upierać, że jesteś inny niż Bóg (=nieszczęśliwy, nie-wolny), ale to nieprawda. Wystarczy, że przyznasz, iż się pomyliłeś, i przyjmiesz to, co już należy do ciebie. Przyjmiesz swoją wolność.

Posłuchaj nagrania ze spotkania w Warszawie w dniu 14 sierpnia 2016 r.

I ćwicz przyjmowanie WOLNOŚCI, którą jesteś, poprzez prosta praktykę lekcji 227 Kursu Cudów:

Oto święta chwila mojego wyzwolenia.

Ojcze, oto dziś jestem wolny, gdyż moja wola jest Twoją. Zamierzałem dać początek innej woli. Jednakże nie istnieje nic, co pomyślałem w oddzieleniu od Ciebie. I jestem wolny, ponieważ myliłem się i bynajmniej nie wpłynąłem swoimi złudzeniami na moją rzeczywistość. Oto porzucam je i składam u stóp prawdy, by na zawsze usunąć je z mojego umysłu. Oto święta chwila mojego wyzwolenia. Ojcze, wiem, że moja wola stanowi jedność z Twoją Wolą.

I tak radośnie powracamy dziś do Nieba, którego w rzeczywistości nigdy nie opuściliśmy. W tym dniu Syn Boga wyrzeka się swoich snów. W tym dniu Syn Boga ponownie przybywa do swego domu, wyzwolony od grzechu i odziany w świętość, z przywróconym mu wreszcie zdrowiem umysłu.