Uzasadnienie przebaczenia

Przebaczenie jest zawsze uzasadnione, ponieważ oddzielenie jest iluzją. Gdy przebaczam, rozpoznaję złudzenie jako złudzenie i pozwalam mu odejść.

Posłuchaj nagrania z zajęć Kursu Cudów w Warszawie z dnia 3 czerwca 2016 r.:

Pobierz (kliknij link prawym przyciskiem myszy, a następnie „zapisz link jako”)