Umotywowane działanie prowadzi do śmierci

Oto tłumaczenie wypowiedzi Mastera Teachera z książki: „Notatnik Duchowych Nauczycieli”:

Prawdziwym problemem w tak zwanych „związkach nauczyciel-uczeń” jest idea zamiaru.

Twój problem polega na tym, że przypisałeś mi jakieś zamiary. Naprawdę wierzysz, że jestem w stanie coś zrobić w sposób zamierzony. Zamiary uzasadniają działanie, które jest zawsze ograniczone. Znowu wróciliśmy do pojęcia nieumotywowanego działania.

Działanie podtrzymuje zamiar, podobnie jak zamiary uzasadniają działanie; lub odwrotnie.

Działania podtrzymują ograniczone zamiary, a te reprezentują śmierć.

UMOTYWOWANE DZIAŁANIE PROWADZI DO ŚMIERCI.