Twój Przyjaciel idzie z tobą

Ten Kurs jest początkiem, a nie końcem. Twój Przyjaciel idzie z tobą. Nie jesteś sam. Nikt, kto Go wzywa, nie może wzywać na próżno. Cokolwiek cię kłopocze, bądź pewien, że On ma na to odpowiedź i z radością ci jej udzieli, jeśli po prostu zwrócisz się do Niego i o nią poprosisz. Nie odmówi ci żadnych odpowiedzi, których potrzebujesz na cokolwiek, co pozornie cię trapi. On zna sposób na rozwiązanie wszystkich problemów i rozproszenie wszelkich wątpliwości. Jego pewność jest Twoją pewnością. Wystarczy, że Go o nią poprosisz, a będzie ci dana.

Twój powrót do domu jest równie pewny, jak pewnie wytyczona jest droga Słońca, zanim wzejdzie, po jego zajściu i w godzinach między wschodem a zachodem. Zaprawdę, twoja droga jest jeszcze pewniejsza. Bo niemożliwe jest, aby zmienić drogę tych, których Bóg wezwał do Siebie. Bądź więc posłuszny swej woli i pójdź za Tym, którego uznałeś za swój głos mówiący o tym, czego rzeczywiście chcesz i potrzebujesz. Jego Głos przemawia w Imieniu Boga, ale jest On także twoim głosem. A zatem mówi On o wolności i prawdzie. (Kurs Cudów, fragment Epilogu)

Posłuchaj nagrania archiwalnego:
Twój Przyjaciel idzie z Tobą (31.12.2015)

Twój Przyjaciel idzie z Tobą