To wszystko ja

Tylko moje myśli mają na mnie wpływ.

Tylko to wystarczy, by zbawienie ogarnęło cały świat. Albowiem dzięki tej jednej myśli każdy zostaje w końcu wyzwolony z lęku. Teraz bowiem nauczył się, że nikt go nie przeraża i nic nie może mu zagrozić. Nie ma wrogów i jest bezpieczny od wszystkich rzeczy zewnętrznych. Jego myśli mogą go przerażać, ale skoro myśli te należą tylko do niego, to ma on moc, by je zmienić i wymienić każdą myśl o lęku na szczęśliwą myśl o miłości. On sam się ukrzyżował. Ale Bóg zaplanował, że Jego ukochany Syn będzie wybawiony.

Twój plan jest pewny, mój Ojcze, tylko Twój. Wszystkie inne plany zawiodą. A ja będę miał przerażające myśli, dopóki nie poznam, że dałeś mi jedyną Myśl, która wiedzie mnie do zbawienia. Moje własne myśli zawiodą i doprowadzą mnie donikąd. Ale Myśl, którą Ty mi dałeś, obiecuje zaprowadzić mnie do domu, ponieważ zawiera obietnicę, którą złożyłeś Swojemu Synowi. (Kurs Cudów, Lekcja 338)

Posłuchaj nagrania inspirowanego lekcją 338 Kursu Cudów:

Listen to „To wszystko ja (Lekcja 338)” on Spreaker.