Szukać czy znaleźć – oto jest pytanie

Tak długo szukałeś miłości
Tak długo próbowałeś na nią zasłużyć.
Tak długo starałeś się coś zrobić, aby stać się wystarczająco godnym.

Tym była twoja podróż w czasie i przestrzeni.
Była poszukiwaniem miłości, poszukiwaniem szczęścia.

Miłość i szczęście są tym samym.
Gdy je znajdujesz, znajdujesz Siebie.

Dziś możesz przestać szukać. Dziś możesz znaleźć.
Dziś możesz przestać się starać, a jedynie przyzwolić.

Przyzwól więc na to, czym już jesteś.
Jesteś Miłością.

Nie możesz stać się wystarczająco godnym Miłości,
bo już Nią jesteś.

Nie możesz zrobić nic, co zwiększy twoją wartość.
Twoja wartość została ustanowiona przez Boga.
Jest pełna i nic jej nie zmieni.

Jakże wiele wysiłku wkładałeś w próbę zwiększenia swej wartości
lub udowodnienia swej wartości wobec świata czy nawet Boga.
W ten sposób jedynie osłabiałeś się w swych oczach.
Udowadniałeś sobie, że jeszcze nie jesteś taki, jakim stworzył Cię Bóg

JESTEŚ…

Jesteś tak, jakim stworzył cię Bóg.
Bóg stworzył cię Miłością.
Nic tego nie zmieni, nawet twoje złudzenia – twoje pragnienia bycia czymś innym.

Czy jesteś chętny przyjąć swoje dziedzictwo?
Czy masz coś lepszego do zrobienia?
Czy chcesz nadal szukać miłości, czy też chcesz znaleźć?

Pozostał tylko jeden wybór:
wybór między szukaniem miłości, a jej znalezieniem,
między próbą zasłużenia na milość, a jej przyjęciem,

Czy chcesz być wiecznym poszukiwaczem?
Czy też chcesz znaleźć?

Szukać czy znaleźć?
– Oto jest pytanie.

Odpowiedz na nie,
a rozwiązałeś zagadkę istnienia

2 Replies to “Szukać czy znaleźć – oto jest pytanie”