Przyjęcie Daru

Przyjęcie daruNa zakończenie tego roku warto sobie jeszcze raz przypomnieć o naszym celu i przyjąć DAR, który został nam dany:

Dano nam cel wybaczenia światu. Cel ten dał nam Bóg. Szukamy Jego zakończenia snu, a nie naszego własnego. Albowiem z pewnością rozpoznamy, że wszystko, czemu wybaczymy, jest częścią samego Boga. I w ten sposób powraca pamięć o Nim, w pełni i całkowicie.

Naszą funkcją jest pamiętać Go na ziemi, tak jak dane jest nam być Jego Własnym dopełnieniem w rzeczywistości. Toteż nie zapominajmy, że podzielamy nasz cel z innymi, gdyż pamiętanie to zawiera pamięć o Bogu i wskazuje drogę do Niego i do Nieba Jego pokoju. I czy nie wybaczymy naszemu bratu, który może nam to zaofiarować? On jest drogą, prawdą i życiem, i to on pokazuje nam tę drogę. W nim przebywa zbawienie, ofiarowane nam dzięki naszemu wybaczeniu, które mu dano.

Nie zakończymy tego roku bez daru, który nasz Ojciec obiecał Swemu świętemu Synowi. Teraz nam wybaczono. I zostaliśmy zbawieni od całego gniewu, który przypisywaliśmy Bogu, bo zrozumieliśmy, że to był tylko sen. Przywrócono nam zdrowie umysłowe, dzięki któremu pojmujemy, że gniew jest czymś obłąkanym, atak – szaleństwem, a zemsta to jedynie niemądra fantazja. Wybawiono nas od gniewu, ponieważ poznaliśmy, że byliśmy w błędzie. Nic ponadto. (Kurs Cudów, fragment wstępu do lekcji końcowych)

Pomyśl więc sobie raz jeszcze z wdzięcznością o darze, który został ci dany: WYBACZONO CI. Wolą Boga jest, abyś był zbawiony od swoich iluzji. A więc nie może ci się nie powieść Świat konfliktu był twoją własną niedorzeczną fantazją, z której teraz rezygnujesz. Gdy postanawiasz przebaczyć, rozpoznajesz, że już ci wybaczono. Przypominasz sobie, że wszystko jest w porządku w Królestwie. Witaj w Domu, mój kochany bracie. 🙂

One Reply to “Przyjęcie Daru”