Przemień jedynie swój umysł

Oto tłumaczenie wypowiedzi Mastera Teachera z „Notatnika Duchowych Nauczycieli”:

Bóg rzeczywiście stworzył Niebo i Ziemię w tym sensie, że Niebo i Ziemia są jednym. Lecz idea, że Bóg miałby cokolwiek wspólnego z Ziemią taką, jaką ty ją postrzegasz, jest czymś całkowicie nielogicznym i nierozsądnym.

Co Prawda mogłaby wiedzieć o nieprawdzie?
Jeśli nieprawda jest możliwa, to nie ma Prawdy.

Jakże całkowity porządek mógłby wiedzieć o tym, co chaotyczne.
Jeśli chaos jest rzeczywisty, to nie ma porządku.

Czy miłość mogłaby być w stanie nienawiści?
Nienawidzić to zaprzeczać możliwości miłości.

„Nie, mój drogi bracie, Bóg nie ma pojęcia o Ziemi ani w ogóle jakiegokolwiek pojęcia.” Pojęcie zawsze poprzedza percepcję.

Cała Ziemia jest jedynie sformułowaniem ograniczonej idei w twoim umyśle. W tym również zawiera się jedyna możliwość twojej ucieczki z chaosu, choroby i śmierci.

Musisz jedynie przemienić swój umysł.