Prawdziwe rozwiązanie

Spójrzmy na ludzkie rozwiązania płynące z chęci pomagania innym lub naprawiania świata. Zewsząd jesteśmy otocznie wieloma „pożytecznymi” inicjatywami. Fundacje zbierają pieniędze na leczenie małych dzieci. Ludzie próbują ratować chore i opuszczone zwierzęta lub chronić ginące gatunki. Jeszcze inni starają się pomagać ludziom bezdomnym. Istnieje wiele organizacji pozarządowych spierających się z rządami państw o prawa mniejszości czy też o odpowiednią dbałość o ochronę środowiska. Być może sam próbujesz rozwiązać konkretne problemy w swojej rodzinie lub społeczności lokalnej.

Nie ma nic złego w tego rodzaju aktywności. Dobrze jest jednak pamiętać, że nie ma w tym również prawdziwego rozwiązania. Dlaczego? Ponieważ problem nie leży w świecie. Dopóki myślisz, że problem znajduje się w świecie, to będziesz próbował naprawiać świat. Być może uda ci się rozwiązać wiele spraw, ale zanim się obejrzysz, pojawią się kolejne kwestie, które będą się domagać twojej uwagi. I tak bez końca, dopóki nie rozpoznasz, że problem nigdy nie był na zewnątrz, a jedynie w twoim umyśle.

Problemem nigdy nie jest świat, ale twoje atakujące myśli. To z nich bierze się postrzeganie oddzielenia i złudzenie istnienia zewnętrznego świata. Prawdą jest jednak, że nie ma żadnego świata na zewnątrz ciebie. Jesteś tylko ty w swoim umyśle. A zatem przemień swoje myśli, a świat, który jest ich natychmiastowym skutkiem, również się zmieni.

Skoro przyczyną świata, który widzisz, są atakujące myśli, musisz poznać, że to właśnie tych myśli nie chcesz. Nie ma sensu lamentować nad światem. Nie ma sensu próbować zmieniać świata. Nie jest on zdolny do zmiany, ponieważ jest jedynie skutkiem. Ale naprawdę jest sens w tym, aby zmienić twoje myśli o świecie. W tedy zmieniasz przyczynę. Skutek zmieni się automatycznie. (Kurs Cudów, Książka Ćwiczeń, fragment lekcji 23)

Czy to znaczy, że Kurs Cudów nawołuje do bierności wobec codziennych ludzkich spraw? Bynajmniej. Rozwiązaniem nie jest ani aktywizm ani bierność wobec postrzeganych w świecie problemów. Żadna z  tych skrajności nie jest bardziej prawdziwa czy bardziej słuszna od drugiej. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest skupienie się na prawdzie.  A prawda jest doskonała, wieczna i wolna. I jest taka sama dla wszystkich. Nie można jej jednak znaleźć w ludzkich zmaganiach. Można ją znaleźć jedynie w spokojnym umyśle. Jeśli chcesz, aby jakikolwiek postrzegany przez ciebie problem został rozwiązany, oderwij się więc na chwilę od swojego osądu sytuacji i poproś o pomoc – o inny rodzaj widzenia.

Dopóki postrzegałeś problem jako będący na zewnątrz ciebie, myliłeś się. Gdy jednak już widzisz, że problem tkwi jedynie w twoim postrzeganiu, to możesz też odkryć rozwiązanie. Znajduje się ono w tym samym miejscu, w którym był rzekomy problem. Nie widziałeś jednak rozwiązania, ponieważ nie rozpoznawałeś problemu. Gdy już wiesz, że twoim jedynym problemem jest twoja fałszywa myśl o oddzieleniu, to rozwiązanie pojawia się automatycznie.

Nie myśl, że skupienie na prawdzie jest zbyt górnolotne w odniesieniu do twoich codziennych spraw i bolączek. Wręcz przeciwnie. Stwierdzenie Jezusa: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32) jest uniwersalną odpowiedzią na wszystko.  Dotyczy to zarówno problemów zdrowotnych, relacji z ludźmi, podejmowania decyzji czy jakichkolwiek sytuacji, z którymi się borykasz. Nie chodzi tylko o koncepcję prawdy, ale o twoje indywidualne duchowe,  emocjonalne i fizyczne doświadczenie. Doświadczenie prawdy zaś pokazuje ci, że twój konflikt nigdy nie był prawdziwy. Dzięki temu możesz zachować spokój w samym środku pozornej burzy. Twój spokój zaś sprawis, że sytuacja musi się przeobrazić nawet na poziomie formy.

W konflikcie nie możesz rozwiązać niczego, ale w spokoju i ciszy znajdujesz Odpowiedź na wszystko. Doświadczenie prawdy nie jest bynajmniej ucieczką od twoich problemów. Doświadczenie prawdy jest rozpoznaniem, że nie masz problemu. Gdy stoisz w tej pewności, która jest Boską pewnością, czy też twoją prawdziwą pewnością siebie, to wiesz, że nie ma rzeczy niemożliwych. Rozpoznajesz bowiem, że moc Boga jest twoja mocą. To rozpoznanie jest uzdrowieniem twojego umysłu i całego twojego postrzegania.

6 Replies to “Prawdziwe rozwiązanie”

  1. „-Wyrzuć śmieci
    -Sam Wyrzuć
    -Śmieci masz tu(w głowie)” – Siła spokoju
    Ten cytat jest adekwatny do tego co piszesz. Powiem Ci, że stosując twoją filozofie świat naprawdę staję się łatwiejszy :). Nie powiem są różne problemy na świecie i nie da się tego ukryć, jednak ktoś mądry kiedyś powiedział „Po co się przejmować czymś, na co nie mamy wpływu”. To tak jak dorabiać sobie problem z niczego i wtedy nagle z naszego radosnego życia robi się jakaś niemiła sieczka, a my nawet nie wiemy dlaczego. Dlatego warto się skupić na Tym co mamy Tu I Teraz i wsłuchać się w nasz wewnętrzny głos (jak mniemam Chrystusa), a to co na świecie niech pozostanie na świecie :). Dzięki pozdrawiam 😛

  2. Doświadczenie prawdy jest rozpoznaniem, że nie masz problemu. Gdy stoisz w tej pewności, która jest Boską pewnością, czy też twoją prawdziwą pewnością siebie, to wiesz, że nie ma rzeczy niemożliwych. Rozpoznajesz bowiem, że moc Boga jest twoja mocą. To rozpoznanie jest uzdrowieniem twojego umysłu i całego twojego postrzegania. Dziękuję <3