Poczytalny program nauczania

Nie wiesz, co znaczy miłość, i to twoje upośledzenie. Nie próbuj uczyć się tego, czego nie rozumiesz, i nie próbuj ustalać celów programu, gdzie twoje wyraźnie zawiodły. Cel twojego uczenia się polegał na tym, żeby się nie uczyć, a to nie może prowadzić do skutecznego uczenia się. (…) Możesz nauczać drogi do Boga i możesz się jej uczyć, jeśli pójdziesz za Przewodnikiem, który zna drogę do Niego i rozumie Jego program jej uczenia się. (Kurs Cudów, Rozdział 1, V: Poczytalny program nauczania)

Posłuchaj nagrania ze spotkania w Warszawie, 29.11.2016 (cz. 2.):
Poczytalny program nauczania

Poczytalny program nauczania