Ze śmierci do życia – specjalna audycja online 1 listopada

Oprócz naszego coniedzielnego spotkania online zapraszam Cię w środę 1 listopada na specjalną audycję online o godz. 11.00. Przyjrzymy się podczas niej, czym była nasza idea śmierci, zobaczymy jej absurdalność i rozpoznamy niezmienną rzeczywistość życia ponad wszystkimi naszymi złudzeniami.

Nauczycielu Boży, twoje jedno zadanie można sformułować w ten sposób – nie zgadzaj się na żaden kompromis, w którym śmierć odgrywa rolę. Nie wierz w okrucieństwo ani nie pozwól, by atak przesłonił ci prawdę. To, co zdaje się umierać, zostało jedynie błędnie postrzeżone i zaniesione do złudzenia. Teraz twoim zadaniem staje się pozwolenie, aby złudzenie zostało zaniesione do prawdy. Bądź nieugięty jedynie w tym, aby nie dać się oszukać „rzeczywistości” żadnej zmieniającej się formy. Prawda ani się nie porusza, ani nie chwieje, ani nie pogrąża w śmierci i rozkładzie. Co zaś jest końcem śmierci? Nic więcej niż uświadomienie sobie, że Syn Boży jest niewinny teraz i na zawsze. Nic oprócz tego. Nie pozwalaj sobie jednak zapomnieć, że nie jest to też nic mniej. (Kurs Cudów, Podręcznik dla nauczycieli)

Aby uczestniczyć w zajęciach na żywo, wejdź o podanej porze na stronę: http://www.przemianaumyslu.pl/zajecia/kurs-cudow-online. Zajęcia będą miały formę wykładu audio, który będziesz słyszał zaraz po wejściu pod wskazany wyżej adres strony. Zajęcia będą później dostępne jako nagranie archiwalne w tym samym miejscu.