O co dziś proszę?

Jeśli nie otrzymuję od Boga odpowiedzi, to znaczy, że o nią nie proszę. Dlaczego? Ponieważ Bóg zawsze daje mi doskonałą odpowiedź. On jest Odpowiedzią. W rzeczywistości jest On bowiem wszystkim, co jest. Jeśli więc nie słyszę Odpowiedzi, to znaczy, że proszę w zamian o coś innego. Proszę o iluzje – o doświadczenie świata oddzielenia i myśli ego.

A jednak poza wszystkimi wątpliwościami, konfliktami i lękami trwa Boża pewność. Albowiem Miłość pozostaje ze wszystkimi Swoimi Myślami, a Jej pewność jest ich pewnością. Pamięć Boga żyje w naszych świętych umysłach, które znają swą jedność oraz połączenie ze swym Stwórcą. Niech naszą funkcją będzie jedynie zgoda na powrót tej pamięci; zgoda na to, by Wola Boga spełniła się na ziemi, zgoda na to, by zdrowie umysłu zostało nam przywrócone i żebyśmy byli takimi, jakimi Bóg nas stworzył. (Kurs Cudów, Czym jest stworzenie)

Praktyka Kursu Cudów nie opiera się na nieuzasadnionej wierze. Chodzi  w niej o duchowe, emocjonalne, i fizyczne doświadczenie, które zmienia nie tylko sposób myślenia i odczuwania, ale również całe postrzeganie rzeczywistości. Doświadczenie prawdy jest wymagane, aby przestać wierzyć w iluzje. Bez doświadczenia masz jedynie koncepcje. Proś więc o doświadczenie, a otrzymasz je. Słyszałeś słowa: Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (Mt 7,7) Te słowa były tak samo prawdziwe dwa tysiące lat temu, jak są prawdziwe teraz.

To, czego aktualnie doświadczasz, jest odzwierciedleniem tego, o co prosisz. O co więc prosisz w swoim sercu? Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje (Mt 6, 21). Co jest dzisiaj twoim skarbem? Czy jest nim miłość, czy lęk? Czy jest nim Bóg, czy ego?

Wystarczy, bym zawołał, a Ty mi odpowiesz.

Nie jestem proszony, by przyjąć zbawienie na podstawie nieuzasadnionej wiary. Albowiem Bóg obiecał, że usłyszy moje wołanie i sam mi odpowie. Obym nauczył się z własnego doświadczenia, że jest to prawdą, a wiara w Niego z pewnością do mnie przyjdzie. Jest to wiara, która przetrwa i poprowadzi mnie dalej, i jeszcze dalej, drogą wiodącą do Niego. Dzięki temu będę pewien, że On mnie nie opuścił i wciąż mnie kocha, czekając tylko na moje wołanie, by dać mi wszelką pomoc, jakiej potrzebuję, by przybyć do Niego.

Ojcze, dziękuję Ci, że Twoje obietnice nigdy nie zawiodą w moim doświadczeniu, jeśli tylko je wypróbuję. Postaram się więc je wypróbować i ich nie osądzać. Twe Słowo jest jednym z Tobą. Dajesz mi środki, dzięki którym pojawia się przeświadczenie, aż w końcu zyskuje się pewność co do Twojej nieprzemijającej Miłości. (Kurs Cudów, lekcja 327)

Jeśli chcesz, możesz posłuchać nagrania ze spotkania online z lekcją 327:

Listen to „Lekcja 327 (Kurs Cudów)” on Spreaker.

2 Replies to “O co dziś proszę?”