Wydarzenie: Warszawa, 1 kwietnia 2017 r.

NARODZIĆ SIĘ Z DUCHA


Kurs Cudów

z Rafałem Wereżyńskim

Warszawa, 1 kwietnia 2017 r.

Nowa świadomość, nowe serce, nowy umysł, nowy ty.
Tego nie da się nauczyć, ale można, a nawet trzeba tego doświadczyć.
Przyjdź więc z otwartym umysłem, by porzucić złudzenia konfliktu i lęku
oraz obudzić się w nowej rzeczywistości światła, pokoju i miłości.

Narodzić się z ducha

Zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. (Ewangelia św. Jana, Rozdz 3,5-6)

Podczas tego spotkania posłużymy się treningiem umysłu Kursu Cudów oraz osobistymi świadectwami przebudzenia, aby zademonstrować, że twoja przemiana jest nieunikniona. Tak jak poczwarka zamienia się w motyla, tak i homo sapiens musi w końcu rozpoznać swoje boskie dziedzictwo.

Czas i program spotkania:
Sobota 1 kwietnia 2017 r.
godz. 10.00-13.00: Sesja poranna
godz. 13.00-14.00: Przerwa na posiłek
godz. 14.00-16.00: Sesja popołudniowa
godz. 16.00-18.00: Film transformacyjny

Miejsce spotkania:
Warszawa, ul. Irysowa 3a (w siedzibie „Sieciówki”)

Informacje i zapisy:
Tel.: 660 496 144 (Marysia)
E-mail: acimpoland@gmail.com

Maksymalna liczba uczestników: 35 osób

Koszt:
25 zł dla „Sieciówki” za salę
Dobrowolne datki dla prowadzącego

Serdecznie zapraszamy. Przyjdź taki, jaki jesteś.