Myśl i Światło, a produkcja wizerunków

Dopóki widzisz świat czasu i przestrzeni, twój umysł działa w oparciu o obrazy. Masz jakąś „myśl” i przybiera ona od razu określoną formę w twojej głowie. Innymi słowy wywarzasz myślokształ. Jeśli zechcesz odnieść to nie tylko do swojego ciała i najbliższego otoczenia, ale do całego świata, który postrzegasz, to zrozumiesz, że w tej sekundzie produkujesz w swoim umyśle obraz świata. Dokładnie tak – nie widzisz świata, tylko go sobie wyobrażasz, a następnie reagujesz na swoje wyobrażenia, ponieważ zapominasz, że są jedynie twoimi myślami. Nie pamiętasz, że myśl i jej rezultat (świat, który widzisz), nie są oddzielone.

Ta zdolność do wytwarzania wizerunków sprawiła, że nie potrafisz rozpoznać, iż twoje myśl nic nie znaczą. Wydaje ci się, że są prawdziwe, ponieważ je widzisz. Mówi o tym pierwszy akapit lekcji 15 Kursu Cudów: Ponieważ myśli, które myślisz, że myślisz, pojawiają się jako wyobrażenia, nie rozpoznajesz ich jako nicości. Wydaje ci się, że je myślisz, a więc myślisz, że je widzisz. W ten sposób powstało twoje „widzenie”. Jest to funkcja, którą nadałeś oczom swego ciała. To nie jest widzenie. To jest tworzenie wyobrażeń. Zajmuje ono miejsce widzenia, zastępując wizję iluzjami.

Tworzenie wyobrażeń wydaje ci się możliwe, ponieważ używasz do tego energii światła. W rzeczywistości światło i myśl są jednym i szerzą się w nieskończoność. Wszystko jest twoim światłem – twoją myślą. Problem twój polega jednak na tym, że wydaje ci się, iż jest możliwe zagęszczenie własnego światła lub inaczej mówiąc: sformułowałanie swoich myśli. Dlatego wydaje ci się, że widzisz odrębne przedmioty, odrębnych ludzi i odrębny świat. Na kwantowym poziomie wszystko jest jednak połączone. Nie ma żadnego oddzielenia. Jest tylko światło. Jesteś tylko ty.

Gdy stosujesz lekcję 15 Kursu Cudów i ćwiczysz patrzenie na odrębne rzeczy i ciała jako na wyobrażenia, które wytwarzasz w swojej głowie, to zaczynasz sobie uświadamiać, że nie mają one samodzielnego bytu. Odzwierciedlają one jedynie rozczłonkowanie, w które uwierzyłeś w swoim umyśle. Myśl o oddzieleniu jest twoją myślą. Wszystko jest twoją myślą. Wszystko jest w twoim umyśle. Nic z tego, co widzisz, nie ma jednak żadnego znaczenia, gdyż powstaje z całkowicie niepoczytalnych myśli, że mógłbyś być oddzielony od Boga. To nie są twoje prawdziwe myśli.

Prawdziwe myśli nie znają granic ani formy. To myśli, które myślisz z Bogiem. Masz do nich dostęp, ponieważ w rzeczywistości nigdy nie opuściłeś Umysłu Boga. W istocie to ty jesteś doskonałą Myślą w Jego Umyśle, która szerzy się w niekończoność. To ty jesteś Jego czystym stworzeniem, czyli niesformułowanym i niczym nieograniczonym Światłem. Warto w tym miejscu przytoczyć fragment rozdziału 3 Kursu Cudów: Stwierdzenie: „Bóg stworzył człowieka na swój własny obraz i podobieństwo” potrzebuje reinterpretacji. „Obraz” można rozumieć jako „myśl”, a „podobieństwo” jako „o podobnej jakości”. Bóg w istocie stworzył ducha według Swej Myśli i o podobnej jakości, co Jego Własna. I nie ma niczego innego.

Oczywiście możesz być przekonany, że istnieje coś innego niż Bóg i jego stworzenie. I z tego przekonania bierze się świat, który widzisz. Umysł, który uwierzył w oddzielenie, musi być więc wpierw nauczony, że postrzeganie takiego świata jest postrzeganiem złudzeń, czyli nicości. Do tego między innymi służy trening umysłu Kursu Cudów. Gdy  już nauczysz się rozpoznawać złudzenia jako złudzenia, wówczas twoje postrzeganie się zmieni. Zaczniesz widzieć rzeczy w sposób całościowy zamiast wybiórczy. Zaczniesz przebaczać zamiast osądzać. A gdy twoje postrzeganie zostanie całkowicie uzdrowione, wówczas Bóg będzie mógł podjąć ostatni krok i zastąpić wszelkie postrzeganie (nawet to uzdrowione) poznaniem (czyli Samym Sobą). Mógłbyś sobie pomyśleć, że będzie to wymagało bardzo dużo czasu, ale pamiętaj, że czas jest złudzeniem. Masz tylko tę chwilę. Co więc lepszego masz do zrobienia w tej chwili poza praktyką całkowitej zmiany postrzegania?

A oto nagranie ze spotkania online z lekcją 15 Kursu Cudów:

Listen to „Lekcja 15 (Kurs Cudów)” on Spreaker.

One Reply to “Myśl i Światło, a produkcja wizerunków”