Mechanizm projekcji i moc przebaczenia

Bądź pewien, że nadal będziesz dokonywał na innych projekcji tego, co pozostaje nieuzdrowione i nieprzebaczone w tobie samym. Za każdym razem, gdy reagujesz na drugą osobę, otrzymujesz sygnał, że twojej świadomości ukazywany jest pewien rodzaj energii, której nie wybaczyłeś w sobie. (…)

Każdy akt przebaczenia jest cudem, który skraca potrzebę doświadczeń w tym wymiarze. I gdy znajdujesz się w sytuacji, która w twoim przekonaniu cię przerasta, bądź pewien, że jest tak dlatego, iż coś wielkiego wreszcie wychodzi na powierzchnię, aby zostać w tobie uzdrowionym po to, by mogło w tobie jaśnieć więcej mocy. A jest tak dlatego, że dotarłeś do miejsca, w którym jesteś na to gotowy. Może w tobie żyć więcej Chrystusa. (Droga serca, Lekcja 3)

Zapraszam do przesłuchania, przeczytania oraz praktyki dopiero co przetłumaczonej Lekcji 3 Drogi serca, która mówi o tym, jak działa postrzeganie i projekcja, co się dzieje z nami, gdy osądzamy, oraz jak możemy się uwolnić od własnego osądu poprzez praktykę przebaczenia. Aby zapoznać się z Lekcją 3 Drogi Serca KLIKNIJ TUTAJ.

Aby zapoznać się z poprzednimi lekcjami oraz ogólnymi sugestiami dotyczącymi praktyki Drogi serca, KLIKNIJ TUTAJ.

2 Replies to “Mechanizm projekcji i moc przebaczenia”