Lekcja 8 Drogi Serca

Mistrzostwo jest stanem, w którym przyjąłeś siebie jako wiecznego twórcę i przyjąłeś pełną odpowiedzialność za wszystko, co wchodzi w pole twej świadomości bez osądzania tego, dzięki czemu możesz po prostu zdecydować, czy ma to zostać, czy też rozpłynąć się wraz ze swymi skutkami. Mistrzostwo jest odwagą, brakiem lęku – nie lękaniem się dłużej nieskończonej, twórczej mocy twego doskonałego związku z Bogiem. „Ja i mój Ojciec jedno jesteśmy!” – to jeden ze sposobów wyrażania mistrzostwa. (fragment Lekcji 8 Drogi serca)

Aby przeczytać lub posłuchać całej Lekcji 8 Drogi serca, wejdź na stronę: http://drogamistrzostwa.pl/droga-serca-lekcja-8/

2 Replies to “Lekcja 8 Drogi Serca”

  1. Miłość jest drogą, którą z wdzięcznością podążam.
    Plusk. 😀💖