Kurs Cudów jako książka

Kurs Cudów jako książkaKurs Cudów jest czymś dużo więcej niż samą książką. Jest nowym sposobem myślenia, arcydziełem duchowej przemiany, treningiem umysłu prowadzącym do Pokoju przekraczającego ludzkie pojmowanie. Spójrzmy jednak przez chwilę na strukturę Kursu jako książki oraz na historię jego powstania.

Kurs Cudów składa się z 3 części:

1. Tekstu, który jest teoretyczną podstawą systemu myślenia nakreślonego w 31 rozdziałach Kursu. Jeśli chciałbyś posłuchać nagrania audio  pierwszych 15 rozdziałów, kliknij TUTAJ.
2. Książki Ćwiczeń, składającej się z 365 lekcji. Książka Ćwiczeń to systematyczny trening umysłu, będący praktycznym zastosowaniem idei zawartych w Tekście. Jego celem jest oświecenie poprzez wyćwiczenie twego umysłu w odmiennym postrzeganiu wszystkich i wszystkiego na tym świecie. Jeśli chciałbyś rozpocząć swoją praktykę z lekcjami, możesz skorzystać z TEJ STRONY.
3. Podręcznika dla Nauczycieli, który w bardzo przystępny i prosty sposób odpowiada na wiele pytań, jakie mogą mieć początkujący studenci Kursu Cudów.

Książka ma formę holograficzną, co oznacza, że każde zdanie, każda lekcja, każda idea w tym Kursie obejmuje wszystkie pozostałe elementy w nim zawarte. Jedno zdanie z tego kursu – prawdziwie usłyszane, przyjęte i zrozumiane – wyzwala cię ze złudzeń i prowadzi do przebudzenia.

Jak powstał Kurs Cudów?

W 1965 r. Helen Schucman, profesor psychologii na Uniwersytecie Columbia w Stanach Zjednoczonych, usłyszała bardzo wyraźny wewnętrzny głos, który przedstawił się jej jako Jezus Chrystus. Pierwsze zdanie, które usłyszała, brzmiało: To jest Kurs Cudów. Proszę, zacznij notować.

Jako naukowcowi i agnostykowi nie było jej łatwo przyjąć, że słyszy Głos, który chce, by spisywała to, co On jej mówi, tym bardziej, iż było to tak odmienne od tego, co znała i z czym, szczególnie na początku, wcale się nie zgadzała. W początkowym okresie pracy dr Schucman wręcz sprzeczała się z Głosem o cel tego przedsięwzięcia, jak również o swoją w nim rolę. Dopytywała się: dlaczego ja? Odpowiedzią było: Z bardzo prostej przyczyny – bo ty to zrobisz. I mimo swych licznych wątpliwości, faktycznie to zrobiła. Przez siedem lat spisywała tekst dyktowany jej spoza czasu przez Jezusa, co zaowocowało powstaniem dzieła, które obecnie znane jest jako Kurs Cudów (oryg. A Course In Miracles).

Polskie tłumaczenie Kursu Cudów

Jest kilka polskich tłumaczeń Kursu Cudów. Każde ma swoje wady i zalety. Ja osobiście korzystam z tłumaczenia Wydawnictwa Centrum (można je nabyć w internecie), tłumaczenia Wydawnictwa Poza czasem oraz moich własnych tłumaczeń fragmentów Kursu Cudów.