Koniec wątpliwości

Od zaprzeczenia do akceptacjiUwielbiam lekcję 165 Kursu Cudów. Jest ona swoistym streszczeniem tego, na czym polega duchowa przemiana poprzez ten Kurs.

Lekcja ta wskazuje po pierwsze, że Bóg jest moim Źródłem, a więc w rzeczywistości nie mam wyboru, jak być doskonały, wieczny i wolny, jakim zostałem stworzony. Nie jestem w stanie oddzielić się od swego Źródła.

Stworzyła cię Myśl Boga. Nie opuściła cię ani też ty nigdy, choćby przez chwilę, nie byłeś od niej oddzielony. Należy do ciebie. Dzięki niej żyjesz. Jest to Źródło twojego życia, utrzymujące cię w jedności z nim, a wszystko jest w jedności z tobą, ponieważ ta myśl cię nie opuściła. (Kurs Cudów, fragment lekcji 165)

Skąd więc bierze się moje postrzeganie świata, w którym ograniczenie, choroba, ból i śmierć wydają się możliwe?

Co sprawia, że ten świat wydaje się rzeczywisty, jak nie twoje własne zaprzeczenie prawdzie, która znajduje się poza nim? (Kurs Cudów, fragment lekcji 165)

No tak, oczywiście! – Skoro Bóg nie stworzył świata, to ja musiałem go wytworzyć, ponieważ go widzę. Nie wytworzyłem niczego prawdziwego, ponieważ niemożliwe  jest widzenie czegoś, czego Bóg nie stworzył. Uwierzyłem jednak w swoje złudzenie. Uwierzyłem w świat. Świat stał się moim czynnym zaprzeczeniem życiu wiecznemu. Użyłem całej mocy Boga, by urzeczywistnić dla siebie moje iluzje. Skoro tak, to mogę użyć tej samej mocy, by zaprzeczyć mojemu własnemu zaprzeczeniu i poprosić o całkowicie nowe doświadczenie

Nie zaprzeczaj Niebu. Dziś jest ono twoje; wystarczy, byś o nie poprosił.(…) Nie wymaga się pewności, by otrzymać to, czym może cię obdarzyć tylko twoja akceptacja. (…) Proś żarliwie. Nie musisz być pewien, że prosisz o jedyną rzecz, której chcesz. Lecz gdy już ją otrzymasz, będziesz pewien, że masz skarb, którego zawsze szukałeś. (Kurs Cudów, fragment lekcji 165)

Prośba o Niebo dla umysłu, który nie wie, czym jest Niebo, jest prośbą o nieznane. Dlaczego decyduję sie prosić o nieznane? Przed wszystkim dlatego, że mam dość tego, co znane. Mam dość samego siebie w zaprzeczeniu. Nie muszę, a nawet nie mogę być pewien, o co proszę, zanim to otrzymam. Wystarczy, że przyjmę pewność, która nie pochodzi ode mnie. Pewność ta pojawia się w formie duchowego doświadczenia, które zaprzecza wszystkiemu, w co wierzyłem do tej pory. Pokój, który pojawia się w moim umyśle, eliminuje wszelką możliwość konfliktu. Miłość zastępuje złudzenie lęku. Gdy zaczynam doświadczać prawdy tego, kim jestem, nie da się tego DARU porównać z niczym na tym świecie.

Na cóż chciałbyś go wówczas zamienić? Co mogłoby cię teraz skłonić, byś pozwolił mu zniknąć z twojej ekstatycznej wizji? Widok ten bowiem dowodzi, że swą ślepotę zamieniłeś na widzące oczy Chrystusa, a twój umysł odrzucił zaprzeczenie i uznał Myśl Bożą za swoje dziedzictwo. (Kurs Cudów, fragment lekcji 165)

W ten oto sposób fałszywa tożsamość jest zastępowana przez prawdziwą Chrystusową Tożsamość. Do tego prowadzi praktyka lekcji tego Kursu Cudów. Do tego prowadzi poddanie się Sile Wyższej ode mnie. Gdy przestaję polegać na sobie, przypominam sobie Boga, który zawsze był obecny, lecz o którym nie wiedziałem, ponieważ byłem zbyt zaprzątnięty swoim zaprzeczeniem. Doświadczenie Boga uświadamia mi jednak, że zaprzeczenie Bogu w rzeczywistości jest niemożliwe. Bóg jest jedyną Siłą. I Jego pewność anuluje każdy mój lęk i wątpliwość oraz rozwiewa cały mój sen o oddzieleniu.

Twoje wątpliwości nie mają sensu, gdyż Bóg jest pewny. I Jego Myśl jest zawsze obecna. Pewność musi trwać w tobie, bo jesteś Jego gospodarzem. Ten kurs usuwa wszelkie wątpliwości, które wprowadziłeś między Niego a swą pewność co do Niego. Liczymy na Boga, a nie na siebie, by dał nam pewność. I w Jego Imię praktykujemy tak, jak wskazuje nam Jego Słowo. Jego pewność przekracza każdą naszą wątpliwość. Jego Miłość pozostaje poza każdym naszym lękiem. Jego Myśl jest nadal poza wszelkimi snami i w naszych umysłach, wedle Jego Woli. (Kurs Cudów, fragment lekcji 165)

Lekcja 165 zawiera jeszcze kilka innych idei, o których nie wspominam w tym artykule. Jeśli chcesz, możesz posłuchać nagrania całej lekcji 165 wraz z komentarzem:

Listen to „Lekcja 165 (Kurs Cudów)” on Spreaker.

2 Replies to “Koniec wątpliwości”

  1. właśnie dotarłem do tej lekcji i zaiste jest jak słoneczny dzień po sztormie na oceanie a ty siedzisz w swojej łupinie i podziwiasz widnokrąg …