Jestem światłem świata – dalszy ciąg spotkań z lekcjami Kursu Cudów

JESTEM ŚWIATŁEM ŚWIATA
Dalszy ciąg spotkań online
z treningiem umysłu Kursu Cudów
(lekcje 61-365)

Jestem światłem świata

Książka Ćwiczeń Kursu Cudów zawiera 365 lekcji na każdy dzień w roku. Jest to systematyczny trening umysłu, który prowadzi cię do doświadczenia pokoju ponad koncepcjami poprzez uwolnienie od fałszywych ograniczonych definicji i wyobrażeń, jakie wytworzyłeś na temat siebie, Boga i świata.

Na stronie tej znajdziesz audio nagrywanych na żywo w 2017 r. spotkań online z lekcjami Kursu Cudów wraz z komentarzem. W każdym z tych kilkunastominutowych nagrań czytałem lekcję na dany dzień, dzieliłem się krótką refleksją na jej temat oraz własnym doświadczeniem z jej praktyki. Aby posłuchać lekcji, wejdź na stronę: http://www.przemianaumyslu.pl/kurs-cudow/trening-umyslu-ciag-dalszy/ . Tekst lekcji, który używałem w nagraniach, jest dostępny TUTAJ.

Informacja o tłumaczeniu: Lekcje z Książki Ćwiczeń używane na tej stronie pochodzą z tłumaczenia Wydawnictwa Poza Czasem opartego na angielskim oryginale Książki Ćwiczeń Kursu Cudów © 1975, 1992, 2007 wydanego przez Foundation for Inner Peace. Tłumaczeń tych używam za zgodą właściciela praw autorskich do Kursu – Foundation for Inner Peace, P.O. Box 598, Mill Valley, CA 94942-0598, www.acim.org; info@acim.org.

One Reply to “Jestem światłem świata – dalszy ciąg spotkań z lekcjami Kursu Cudów”