Kochaj zamiast domagać się miłości

Nie możesz wymagać, by inni cię kochali, ale sam możesz pokochać Siebie na tyle, że cokolwiek powiedzią lub zrobią inni, nie zmieni to twojej miłości do siebie i do nich, ponieważ będziesz patrzył na wskroś iluzji, skupiając się jedynie na prawdzie, która jest miłością.

Nie czuj się jednak winny, jeżeli poczujesz ukłucie bólu czy gniewu z powodu tego, co robią czy mówią inni. Gdy tak się stanie, pamiętaj po prostu, że nie ma to nic wspólnego z nimi. To jedynie sygnał, że coś w tobie domaga się uzdrowienia, przebaczenia, dokochania. I badź wdzięczny za to, że się pojawiło. Ty sam o to poprosiłeś, ponieważ nie chcesz już niczego ukrywać. Chcesz się przebudzić. Spójrz więc na to, co się pojawia, poczuj to, obejmij to swoją uwagą i świadomością. Uświadomienie sobie własnych blokad dla świadomości miłości i pełne poczucie ich – bez osądzania, odrzucania, ukrywania, czy projektowania na innych – prowadzi do uwolnienia. Dlaczego? Ponieważ w ten sposób rozpoznajesz, że nie ma z kim walczyć, że nie ma żadnych sił na zewnątrz ciebie. Jesteś tylko Ty. Ty jesteś światłem, miłością i pokojem bez żadnego przeciwieństwa.

2 Replies to “Kochaj zamiast domagać się miłości”