Mistrzostwo w każdym aspekcie życia

Oto krótki cytat z redagowanej przez nas obecnie książki pt.: Droga Sługi:

Mistrzostwo w każdym aspekcie 
danego ci życia
jest jedynym sposobem, w jaki możesz nauczać
swego brata i siostrę, 
że Bóg jest.

Oznacza to, że teraz
razem spoglądamy
poza skłonność umysłu,
by oddzielać się od świata,
i przyglądamy się aspektom życia,
które nie zostały jeszcze opanowane, 
orzekając, że są one po prostu złudzeniem.
Choć jest to prawdą, 
nieodpowiednim jest wniosek,
że można je pozostawić nieprzemienionymi.

Kto ma uszy niechaj słucha:
Nie jest po prostu możliwe przekroczenie

tego, czego nie chcesz uznać 
i objąć.
Wypieranie się jest fortelem ego,
by zapewnić, że twoje Ja
pozostanie uwięzione,
a ego pozostanie na tronie.

Droga Sługi, która jest drugą po Listach Jeszuy pozycją z cyklu książek Drogi Mistrzostwa zostanie wydana w polskiej wersji pod koniec lutego albo na początku marca. Informacje na ten temat umieścimy na stronie Drogi Mistrzostwa.