Droga Mistrzostwa

Na Drogę Mistrzostwa natknąłem się w listopadzie 2017 r. Jestem bardzo wdzięczny za tę potężną w swej prostocie i skuteczności duchową praktykę, która – jak czuję – pogłębiła moje rozumienie i odczuwanie wszystkiego, czego doświadczyłem poprzez trening umysłu Kursu Cudów.

Więcej informacji na temat Drogi Mistrzostwa możesz uzyskać na założonej przeze mnie i moją żonę stronie: www.drogamistrzostwa.pl. W tym miejscu powiem tylko tyle, że Droga Mistrzostwa to nieformalna nazwa obejmująca trzy księgi: Drogę serca, Drogę przemiany oraz Drogę poznania, a także szereg przekazów uzupełniających i Żywych Praktyk. Jest to precyzyjnie zaprojektowana ścieżka wspierającą proces przebudzenia i urzeczywistnienia Chrystusowej Świadomości.

Obecnie wraz z naszym przyjacielem Markiem Konieczniakiem prowadzimy prace nad tłumaczeniem przekazów Drogi na języki polski. Większość nowo powstałych tłumaczeń publikujemy na stronie Drogi Mistrzostwa. Kilka z nich jest już dostępnych w postaciu książek założonego przez Marka wydawnictwa Shanti Christo.

Wszystkich, którzy poczują się zainspirowani, zapraszam do praktyki. 🙂

Droga Mistrzostwa