Droga Mistrzostwa

Na Drogę Mistrzostwa natknąłem się w listopadzie 2017 r. Jestem bardzo wdzięczny za tę potężną w swej prostocie i skuteczności duchową praktykę, która – jak czuję – pogłębia moje rozumienie i odczuwanie wszystkiego, czego doświadczyłem poprzez trening umysłu Kursu Cudów. Z radością posługuję się tym wnikającym wprost do serca przesłaniem, zarówno w indywidualnej praktyce, jak i w prowadzonych przeze mnie spotkaniach. Rozpoznaję w Drodze Mistrzostwa precyzyjnie zaprojektowaną ścieżkę prowadzącą do całkowitego przebudzenia i urzeczywistnienia Chrystusowej Świadomości.

Więcej informacji na temat Drogi Mistrzostwa możesz uzyskać na założonej przeze mnie i moją żonę stronie: www.drogamistrzostwa.pl. W tym miejscu powiem tylko tyle, że Droga Mistrzostwa to nieformalna nazwa obejmująca trzy księgi: Drogę serca, Drogę przemiany oraz Drogę poznania, a także szereg dodatkowych przekazów uzupełniających. Obecnie prowadzimy prace nad tłumaczeniem Drogi na języki polski. Wszystkie nowo powstałe tłumaczenia publikujemy na stronie Drogi Mistrzostwa, a w przyszłości zamierzamy je również wydać w postaci książek.

Wszystkich, którzy poczują się zainspirowani, zapraszam do praktyki. 🙂

Droga Mistrzostwa