Czym jest ego, a czym jesteś ty?

Syn Boga nie ma ego. Cóż on może wiedzieć o szaleństwie i śmierci Boga, skoro w Nim przebywa? Cóż może wiedzieć o smutku i cierpieniu, skoro żyje w wiecznej radości? Cóż może wiedzieć o lęku i karze, o grzechu i winie, o nienawiści i agresji, skoro wszystko, co go otacza, to wiekuisty pokój, na zawsze wolny od sporów i niezakłócony, pozostający w najgłębszej ciszy i spokoju? (Kurs Cudów, Książka Ćwiczeń)

Posłuchaj nagrania ze spotkania w Warszawie, 29.11.2016 (cz. 1.):
Czym jest ego, a czym jesteś ty?

Czym jest ego, a czym jesteś ty