Czym jest Duch Święty?

Duch Święty jest tą częścią mojego (twojego) umysłu, która zna prawdę, a jednocześnie widzi złudzenia, lecz wie, że są złudzeniami. Jest ogniwem łączącym Boga z jego stworzeniem i zapewnia, że ich jedność nigdy nie została zerwana. A więc mimo, że na chwilę zapomniałem, kim jestem i uwierzyłem w swój sen o oddzieleniu od mojego Źródła, Bóg umieścił we mnie wołanie do przebudzenia. Głos Ducha Świętego jest właśnie tym Głosem przemawiającym w Imieniu Boga, przypominającym mi, że moje złudzenia są złudzeniami, a świat postrzegania nie jest prawdziwy.

Postrzeganie nie jest atrybutem Boga. Jego domeną jest wiedza (ang. słowo „knowledge” – w innych tłumaczeniach tłumaczone też jako „poznanie”). Stworzył On jednak Ducha Świętego jako Pośrednika między postrzeganiem a wiedzą. Bez tego ogniwa łączącego z Bogiem postrzeganie zajęłoby na zawsze miejsce wiedzy w twoim umyśle. Przy pomocy tego ogniwa łączącego z Bogiem postrzeganie stanie się tak odmienione i oczyszczone, że poprowadzi ku wiedzy. Taka jest funkcja postrzegania w oczach Ducha Świętego. Tym samym taka jest jego funkcja w prawdzie (Kurs Cudów, lekcja 43).

Gdy przypominam sobie, kim jestem, a moje postrzeganie zostaje uzdrowione, wówczas mój głos staje się Głosem Ducha Świętego. W ten sposób staję się Jego przejawieniem w świecie snu – wołaniem Miłości do Miłości, aby była sobą.

A oto, co mówi o Duchu Świętym Książka Ćwiczeń Kursu Cudów:

Duch Święty pośredniczy między złudzeniami a prawdą. Ponieważ musi On przerzucić most między rzeczywistością a snami, postrzeganie prowadzi do wiedzy przez łaskę, którą Bóg Mu dał, aby była Jego darem dla każdego, kto zwróci się do Niego o prawdę. Poprzez most, który On zapewnia, wszystkie sny przynoszone są do prawdy, by rozproszyć się w świetle wiedzy. Tu widoki i dźwięki zostają na zawsze zapomniane. A tam, gdzie postrzegano je uprzednio, wybaczenie umożliwiło spokojny kres postrzegania.

Celem wyznaczonym przez nauczanie Ducha Świętego jest właśnie kres snów. Albowiem trzeba przetłumaczyć widoki i dźwięki ze świadków lęku na świadków miłości. A kiedy całkowicie się tego dokona, nauka osiągnie jedyny cel, jaki ma naprawdę. Albowiem nauka, gdy Duch Święty prowadzi ją do rezultatu, który dlań przewiduje, staje się środkiem pozwalającym wyjść poza siebie, by jej miejsce zajęła Wieczna Prawda.

Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo twój Ojciec pragnie, abyś rozpoznał swoją bezgrzeszność, nie pozwoliłbyś, by Jego Głos wzywał cię na próżno, ani nie odwracałbyś się od tego, czym zastępuje On przerażające obrazy i sny, którym dałeś początek. Duch Święty rozumie środki, które wytworzyłeś i za pomocą których chciałbyś osiągnąć to, co na zawsze pozostaje nieosiągalne. A jeśli Mu je zaofiarujesz, to On posłuży się środkami, które wytworzyłeś dla własnego wygnania, by przywrócić twój umysł tam, gdzie naprawdę jest jego dom.

Ze sfery wiedzy, gdzie Bóg Go umieścił, Duch Święty woła do ciebie, abyś pozwolił wybaczeniu objąć twe sny i odzyskał zdrowie i pokój umysłu. Bez wybaczenia twoje sny pozostaną, by cię przerażać. A pamięć o całej Miłości twojego Ojca nie powróci, by potwierdzić, że nadszedł kres snów.

Przyjmij dar swojego Ojca. Jest on wołaniem Miłości do Miłości, aby była po prostu sobą. Duch Święty jest Jego darem, dzięki któremu ukochanemu Synowi Boga przywrócony zostaje spokój Nieba. Czy chciałbyś odmówić przyjęcia funkcji dopełnienia Boga, skoro Jego Wolą jest jedynie to, abyś był pełnią? (Kurs Cudów, Książka Ćwiczeń)

5 Replies to “Czym jest Duch Święty?”

 1. Czy Duch Święty reaguje np na prośby?Czy może poza nami samymi nie ma niczego i nikogo kto mógłby odpowiadać na nasze wołanie?

  • Duch Święty nie słucha próśb ego o kolejne formy złudzeń oddzielenia, ale odpowiada na każde niedwuznaczne wołanie o prawdę. Duch Święty nie jest jednak niczym na zewnątrz ciebie. Jest częścią twojego własnego umysłu łączącą cię z Bogiem.

   • Dla mnie to abstrakcja. Kim w końcu jest Duch święty? Gdzie go szukać w sobie? Czy to jest to samo co, Syn Boży (Czysta Świadomość), czy to coś innego?

    A propos – spełniania próśb. Kiedyś podczas modlitwy, zapytałam się o spełnienie jakieś konkretnej materialnej prośby, której – wydawało mi się – Bóg nie spełnia. W odpowiedzi (w duszy) otrzymałam, że Boga o wszystko można prosić.
    No to jak spełnia czy nie spełnia?
    No i jak ludzie modlą się do Boga o różne rzeczy i je otrzymują, to kto im to spełnił, jak nie Bóg..?Pytam, bo już nic nie rozumiem…

    Czasami kiedy czytam, że Bóg nie spełnia próśb, to mam wyrzuty sumienia, gdy Go o coś proszę. Do tego czuję niemoc i mam poczucie pozostania samej z problemami. Tak to na mnie działa. A efekt jest taki, że żadne prośby wtedy nie są wysłuchane lub są wysłuchane, ale na opak.

    • Dla umysłu utożsamiającego się z ego, ze swoimi myślami, z ciałem i ze swiatem Bóg jest totalną abstrakcją. Nie rozumiesz Boga, gdy wierzysz w oddzielenie. I próbujesz sprowadzić Boga do swego oddzielenia, skłaniając Go, żeby spełniał twoje życzenia. Bóg jednak nie słyszy życzeń i nic nie wie o twoich problemach, gdyż wie, że jego Syn jest doskonały – taki, jakim go stworzył. Bóg wie, że Jego Syn (ty) niczego nie potrzebuje, bo już ma wszystko. Ponieważ jednak ty o tym nie wiesz, to Bóg dał ci odpowiedź na problem, którego nie zrozumiał. Tą odpowiedzią jest Duch Święty. Duch Święty zna Boską prawdę w Tobie, ale widzi też, że wierzysz w złudzenia. Jest on więc mostem między twoimi złudzeniami a prawdą. Da ci więc wszystko, czego – jak wydaje ci się – potrzebujesz w czasie, ale nie po to, byś się ociągała w czasie, ale po to, byś sobie przypomniała, że w ogóle nie jesteś zawarta w czasie. Duch Święty przypomina ci o tym, że nie jesteś ograniczoną oddzieloną istotą, lecz stanowisz jedność z Bogiem. Potrzebujesz tego doświadczyć. Tylko doświadczenie tego pozwoli ci to zrozumieć.

     Więcej o proszeniu i modlitwie znajdziesz tutaj: http://www.przemianaumyslu.pl/jak-prosic/

     A to dla dodatkowej inspiracji fragment rozdziału 13 Kursu Cudów: „Jedynie Duch Święty wie, czego potrzebujesz. On da ci bowiem wszystko, co nie blokuje drogi do światła. A czegóż więcej mógłbyś potrzebować? W czasie daje ci On wszystko, czego ci potrzeba, i będzie to odnawiał, dopóki będziesz tego potrzebował. Nie zabierze ci niczego, dopóki będzie ci to choć trochę potrzebne. On jednak wie, że wszystko, czego potrzebujesz, jest tymczasowe i przetrwa jedynie do chwili, gdy odstąpisz od wszystkich swych potrzeb i zrozumiesz, że wszystkie zostały zaspokojone”. (Kurs Cudów, Rozdział 13, VII)