Czy naprawdę chcesz pokoju?

Czy naprawdę chcesz pokoju? Odpowiedzią jest to, jak się czujesz. Absolutna szczerość wobec siebie i wzięcie odpowiedzialności za swój umysł jest kluczem do prawdziwej przemiany. Jeśli nie doświadczasz w tej chwili całkowitego pokoju, to znaczy, że cenisz coś innego niż pokój. Możesz to zaobserwować w stanie absolutnej niewinności, bez osądzania się za to: „Aha, nie doświadczam pokoju. Co takiego decyduję się tworzyć w danej chwili w swoim umyśle, a co ma dla mnie większą wartość niż pokój?” Być może nadal bardziej cenisz poczucie odrębnej tożsamości. Być może wolisz mieć rację niż być szczęśliwy. A może nadal hołubisz w sobie lęk, poczucie winy czy niskie poczucie własnej wartości. Spójrz na to i zdecyduj, czy nadal chcesz się trzymać danej idei w swoim umyśle. Jeśli nie, możesz w tym samym momencie wybrać pokój. Ty i tylko ty decydujesz o tym, jak się czujesz. Wybór pokoju jest tak prosty, jak wzięcie głębokiego oddechu.

To nic, jeśli przez chwilę jeszcze czujesz lęk czy którąkolwiek z emocji, którą do tej pory ceniłeś bardziej niż pokój. Teraz bowiem oddychasz i wraz z oddechem zapraszasz świadomość do swej nieświadomości. Dzięki oddechowi i świadomości czujesz to, co jest, bez osądu, pamiętając, że ty jesteś twórcą tego doświadczenia, i pozwalasz na zmianę.

Niech oddech przypomina ci, że nie musisz w ogóle reagować na to, co się dzieje z poziomu swoich podświadomych zakodowanych w komórkach mentalnych i emocjonalnych skojarzeń. Możesz po prostu oddychać i wybierać pokój. W ten sposób wychodzisz ponad poziom intelektualnego umysłu, który egzystuje za pomocą skojarzeń i wchodzisz do komnaty swego serca. Tam panuje pokój. Tam panuje prawda. Tam wiesz, kim jesteś. Tam nie dajesz się oszukać mentalnej grze, w którą grałeś przez tysiące lat. Tam nie wierzysz w swoje myśli i emocje i nie identyfikujesz się z nimi. Po prostu oddychasz i czujesz, i wybierasz pokój. A pokój jest pierwotny wobec wszystkich twoich ludzkich doświadczeń, które – jak się wydawało – przyszły później. Pokój jest prawdą o tobie. Pokój jest czystą świadomością istnienia. Pokój jest Oddechem Życia. Odetchnij więc prawdą o sobie. A prawda twego Serca, twego Ducha, twej Świadomości wyzwoli cię od twoich złudzeń i uzdrowi całą twą nieświadomość.

4 Replies to “Czy naprawdę chcesz pokoju?”

  1. Dziękuję za ten wspaniały artykuł i za wszystko, co robisz dla nas. Mam pytanie odnośnie miłości bezwarunkowej i miłości absolutnej? Czy to jest jedno i to samo? Czy też jest jakaś różnica?

    • Nazwę miłość absolutna i miłość bezwarunkowa wymyślili ludzie podobnie jak wiele innych „kategorii miłości”. Nie mają one tak naprawdę znaczenia, ponieważ miłość jest jedna. Miłość jest prawdą o tobie. 🙂 Jedyne, co można powiedzieć o absolutnej miłości czy bezwarunkowej miłości to to, że opisują one pewne cechy miłości. Idea absolutnej miłości na przykład odnosi się do tego, że miłość jest całkowita, totalna, obejmuje wszystko i wszystkich, nie ma w niej częściowości i wyjątkowości. Bezwarunkowość odnosi się z kolei do tego, że miłość nie stawia warunków, nie ma oczekiwań, nie opiera się na wymianie coś za coś.