Czego dziś nauczasz?

Poznacie ich po owocach, a oni poznają samych siebie.
(Kurs Cudów, Rozdział 16, III)

Nauczać to pokazywać. Istnieją jedynie dwa systemy myślowe, a ty przez cały czas pokazujesz, że wierzysz, iż albo jeden, albo drugi jest prawdziwy. (Kurs Cudów, Podręcznik dla nauczycieli). Podczas zajęć Kursu Cudów Online 7 stycznia 2018 r. przyglądaliśmy się, czym naprawdę jest nauczanie i uczenie się, kim są nauczyciele Boży i ich uczniowie. Oto nagranie z zajęć:

Listen to „Czego dziś nauczasz?” on Spreaker.

Nie możesz dawać komuś innemu, lecz jedynie sobie, i właśnie tego uczysz się poprzez nauczanie. Nauczanie to nic innego jak powoływanie świadków, by dowiedli tego, w co wierzysz. Jest metodą przemiany. Tego nie dokonuje się jedynie poprzez słowa. Każda sytuacja musi być dla ciebie szansą uczenia innych tego, czym jesteś i czym oni są dla ciebie. (Kurs  Cudów, Podręcznik dla nauczycieli)