Czas nie jest liniowy

Czas może zarówno uwolnić, jak i uwięzić, w zależności od tego, czyją interpretacją czasu sie posługujesz. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nie są ciągłe, chyba że sam narzucasz im ciągłość. Możesz postrzegać je jako ciągłe i sprawić, że takie dla ciebie będą. Ale nie daj się zwieść i nie myśl, że tak właśnie jest. Bo wiara, że rzeczywistość jest tym, czym chciałbyś, aby była, zgodnie z tym, jak się nią posługujesz, jest urojeniem. Niszczysz ciągłość czasu, dzieląc go dla własnych celów na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Przewidujesz przyszłość na podstawie swego minionego doświadczenia i zgodnie z nim ją planujesz. Ale czyniąc tak, zespalasz przeszłość z przyszłością, nie dopuszczając cudu, który mógłby między nie wkroczyć i uwolnić cię, abyś narodził się powtórnie. (Kurs Cudów, Rozdział 13, VI)

Bóg dzierży twoją przyszłość, tak jak dzierży twą przeszłość i teraźniejszość. Dla Niego one są jednym, toteż powinny być jednym także dla ciebie. Jednakże w tym świecie upływ czasu wciąż wydaje się rzeczywisty. Nie jesteś więc proszony o zrozumienie, że tak naprawdę nie ma żadnego następstwa zdarzeń w czasie. Prosi się ciebie tylko o to, byś uwolnił się od przyszłości i umieścił ją w Rękach Boga. I dzięki swemu doświadczeniu przekonasz się, że w Jego Ręce złożyłeś również przeszłość i teraźniejszość, ponieważ przeszłość nie będzie cię już karać, a strach przed przyszłością nic nie będzie teraz znaczył. (Kurs Cudów, fragment lekcji 194)

Jeśli chcesz, posłuchaj poniższego nagrania ze spotkania online z lekcją 194 Kursu Cudów. Podczas tej audycji mówiliśmy m.in. o uwolnieniu od niepoczytalnej wiary w liniowy czas.

 Listen to „Lekcja 194 (Kurs Cudów)” on Spreaker.