Co to znaczy opuścić świat?

Lekcja 226 Kursu Cudów przypomina, że jeśli tak postanowię, mogę całkowicie opuścić ten świat. Nie śmierć to umożliwia, lecz zmiana sposobu myślenia o przeznaczeniu tego świata.

To oczywiste, że nie mogę opuścić świata poprzez śmierć, ponieważ śmierć to tylko próba ucieczki od samego siebie. A nie mogę przecież uciec od siebie. Mogę jednak opuścić ten świat. W jaki sposób? Poprzez przemianę mojego umysłu.

Przemiana umysłu to porzucenie fałszywego stanu świadomości i przyjęcie w zamian prawdziwego stanu świadomości. Ograniczony świat ludzkiej percepcji, która kategoryzuje i ocenia lub innymi słowy: świat oddzielenia, w którym wszystko wydaje się być na zewnątrz mnie, to właśnie fałszywy stan świadomości. Prawdziwy stan świadomości to świadomość Chrystusowa, czyli wieczna niczym nieograniczona duchowa rzeczywistość. Skąd wiem, w jakim stanie świadomości się znajduję? Mówi mi o tym to, jak się czuję. Jeżeli znajduję się w stanie czystej radości, która nie zależy od żadnych czynników zewnętrznych ani od tego, co robię czy myślę, to doświadczam świadomości Chrystusowej. Jeśli czuję cokolwiek mniejszego niż, to reprezentuję świadomość świata.

Opuszczenie świata to nie ucieczka w jakieś inne miejsce ani czynność, która dokona się dopiero w przyszłości. Opuszczam świat tu i teraz, gdy decyduję się zmienić stan swojej świadomosci. Innymi słowy postanawiam zamienić świadomość świata na świadomość duchową czy też świadomość Chrystusową. To nie jest trudne. Wymaga to jedynie chęci, by doświadczyć czegoś innego niż stan świadomości, w którym się znajduję. Cała pomoc wszechświata jest mi dana w chwili, gdy podejmuję tę decyzję.

Jeśli myślę, że świat – taki, jakim go teraz widzę – ma jakąś wartość, to ciągle będzie taki dla mnie istniał. Jeżeli jednak nie będę widział żadnej wartości w postrzeganym przeze mnie świecie i nie będę chciał zachować w nim niczego dla siebie lub szukać jako celu, to odejdzie on ode mnie. Nie szukałem bowiem złudzeń, by zastąpić nimi prawdę. (Kurs Cudów, fragment lekcji 226)

Posłuchaj również spontanicznego nagrania, które uzupełnia i rozwija to, o czym właśnie powiedzieliśmy:

Listen to „Lekcja 226 – dodatek” on Spreaker.

2 Replies to “Co to znaczy opuścić świat?”

  1. ,, Musisz zaprzeczyć widzianemu przez siebie światu, gdyż kosztuje Cię on inny rodzaj wizji”