Co się zmienia?

Obraz ptaka wylatującego z klatki

Trening umysłu jest wszechogarniający – zmienia zarówno twoją percepcję rzeczywistości, jak i sposób odczuwania i myślenia! Bez obawy. Zmiana jest dobra. Zwłaszcza zmiana, która uwalnia cię od konfliktu i przynosi doświadczenie pokoju. A właśnie pokój jest celem tego treningu.

Zmiana postrzegania
Trening umyslu Kursu Cudów wychodzi z założenia, że postrzeganie oddzielenia to postrzeganie ciemności, a to nie jest prawdziwe widzenie. Widzieć możesz tylko w świetle. Dzięki praktyce lekcji Kursu Cudów zaczynasz doświadczać całkowicie nowego postrzegania wszystkich i wszystkiego. Zamiast widzieć innych ludzi, rzeczy, sytuacje i wydarzenia, zaczynasz rozpoznawać jedność, która zawsze istniała, lecz być może jej nie dostrzegałeś. Twoja ocena rzeczywistości oddzielała cię bowiem od innych i wywoływała doświadczenie samotności, bólu i konfliktu. Trening umysłu prowadzi do chwilowego zawieszenia twoich interpretacji i osądów, tak abyś mógł zacząć doświadczać siebie w całej twojej pełni, czyli doświadczać pokoju. A potem możesz zdecydować, czy chcesz wrócić do konfliktu, czy wolisz raczej pokój.

Zmiana myślenia
Kurs Cudów uzmysławia ci, że tak jak widzenie w oddzieleniu nie jest widzeniem, tak to, co nazywasz myśleniem, wcale nie jest myśleniem, tylko tworzeniem wyobrażeń. Wyobrażenia, które wytwarzasz w swoim umyśle, są oparte na twoich odniesieniach z przeszłości. Ludzki umysł tylko sprawia wrażenia pełnego myśli. W rzeczywistości jest on pusty, gdyż wypełniają go skojarzenia z przeszłości, która przecież już przeminęła. Prawdziwie myśleć możesz tylko wtedy, gdy jesteś TU i TERAZ, całkowicie obecny, kompletnie zintegrowany, bez przeszłości i przyszłości. Do takiego doświadczenia prowadzi cię ten trening umysłu. Pokazuje ci on również, że wszystko jest natychmiastowym wynikiem twoich myśli. Całe twoje postrzeganie i doświadczenie świata emanuje z tego, co myślisz o sobie. Gdy więc przemienisz swój umysł (przyczyna), zmieni się również to, co widzisz i to, czego doświadczasz (skutek). Zmiana ta ma charakter duchowy, gdyż twoje prawdziwe myśli to myśli, które myślisz z Bogiem. W treningu umysłu Kursu Cudów nie chodzi więc o zamianę fałszywych myśli na inne fałszywe myśli, lecz o o zastąpienie fałszywych prawdziwymi.

Zmiana odczuwania
Trening umysłu Kursu Cudów jest również przemianą o charakterze fizycznym i emocjonalnym. Myśl (przyczyna) oraz to, co widzisz i czujesz (skutek), nigdy nie są bowiem oddzielone. Uzdrowienie na poziomie umysłu musi pociągnąc za sobą uzdrowienie emocjonalne, a więc również i fizyczne. Jak to działa? W bardzo prosty sposób: Gdy uświadamiasz sobie, kim naprawdę jesteś, zaczynasz doświadczać miłości, a lęk i wina znikają z twojego umysłu. Gdy pozbywasz się emocji, które były źródłem stresu, to i uwalniasz się od choroby, której powodem był stres. Ale przemiana fizyczna to coś dużo więcej niż tylko uwolnienie od fizycznych chorób. Trening umysłu Kursu Cudów pokaże ci bowiem, że chorobą tak naprawdę nie było to, co się działo z twoim ciałem. Chorobą była odrębna tożsamość. Gdy więc pozwalasz, aby wiara w odrębność była zastępowana doświadczeniem jedności, światła i pokoju, to pociąga to za sobą całkowitą zmianę w świadomości. Nawet na komórkowym poziomie zaczynasz rozpoznawać, że nie jesteś ciałem. Każda komórka twojego ciała zaczyna wibrować z większą częstotliwością. Przechodzisz doświadczenie metamorfozy. Tak jak poczwarka przeobraża się w motyla, tak ty zaczynasz przemieniasz się z homo sapiens w homo illuminatus. Twoje oświecenie jest fizyczne.

Zmiana duchowa
Trening umysłu to nie żonglowanie koncepcjami. To uwolnienie od koncepcji, tak aby mogło się pojawić prawdziwe duchowe doświadczenie. Umysł polegający na koncepcjach to fałszywy umysł – to ego, które rządzi „myśleniem” świata. Prawdziwy Umysł to Umysł Boga i twój umysł połączony z Nim. Ego, czyli koncepcyjny umysł nie ma dostępu do Umysłu Boga. Właśnie dlatego nie możesz zrozumieć tego Kursu Cudów w oparciu o swoje koncepcje. Dopiero ich porzucenie przyniesie ci doświadczenie twojej nieograniczonej boskiej wiecznej rzeczywistości. Porzucenie ego jest czymś naturalnym, gdyż ego to złudzenie. Ego to twór, który wymyśliłeś, aby się nie komunikować. Dopóki identyfikujesz się z ego, nie możesz się naprawdę porozumieć ani z Bogiem, ani z nikim. A tylko pełne porozumienie jest miłością. Dopóki cenisz swoją odrębną tożsamość, nie jesteś w stanie kochać. Trening umysłu to rozpoznanie i porzucenie blokad, które umieściłeś na drodze miłości, tak abyś mógł doświadczyć miłości, którą w rzeczywistości jesteś.

Jeśli chciałbyś rozpocząć swoją przygodę z treningiem umysłu, zapraszam Cię na stronę: Rozpocznij trening umysłu.