Cisi posiądą ziemię

Zostało powiedziane, że cisi posiądą ziemię. Co naprawdę oznacza to słowo? Cisi to ci, którzy nauczyli się, że na nic się zdaje ich własna nauka. Cisi to ci, którzy wiedzą i uznają, że właśnie ujawnia się Tajemnica. Cisi wiedzą, że nie są tym, czym – jak sądzili – są. Cisi czekają w każdej chwili na objawienie. Cisi uśmiechają się na myśl o daremności i obłąkaniu, jakim jest działanie w świecie tak, jakby wiedzieli, czym jest i po co jest cokolwiek. Oni czekają na Boską Świadomość. Czekają na czystość tego, co emanuje ze Źródła Istnienia, aby świeciło przez nich i objawiało im z chwili na chwilę cel każdej chwili. (Jeszua, Droga Mistrzostwa, Błogość niewiedzy)

O oto, co mówi o tym Jeszua w Rozdziale 14, XI Kursu Cudów:

Ci, którzy zawsze pamiętają, że nie wiedzą niczego, i którzy stali się chętni, by się wszystkiego nauczyć, nauczą się tego. Kiedykolwiek jednak będą ufać samym sobie, nie nauczą się. Niszczą swą motywację do nauki poprzez myślenie, że już wiedzą.

Możesz więc ćwiczyć się w porzucaniu wszystkiego, co – jak sądzisz – wiesz, przez praktykę słuchania i przyjmowania, która zastępuje praktykę polegania na własnej nauce z przeszłości. Zamiast sądzić, że wiesz, czym jest dana osoba, rzecz czy sytuacja, może rozpoznać, że nie wiesz, czym ona jest i po co jest, i otworzyć swój umysł na objawienie. Tym właśnie jest praktyka treningu umysłu Kursu Cudów. Jest praktyką uwalniania od koncepcji, które sam w niego wpakowałeś, praktyka porzucania wszystkiego co – jak ci się wydaje – wiesz – i otwierania się na doświadczenia ponad wszelkimi koncepcjami.

Proś, by cię uczono, i nie posługuj się swymi doświadczeniami, by potwierdzać to, czego się nauczyłeś. Gdy cokolwiek zagraża twemu pokojowi lub go zakłóca, powiedz sobie:

Nie wiem, co cokolwiek, włącznie z tym, znaczy. Nie wiem więc, jak na to zareagować. I nie użyję własnej nauki z przeszłości jako światła, które miałoby mnie teraz prowadzić.

Dzięki tej odmowie próby uczenia siebie tego, czego nie wiesz, Przewodnik, Którego dał ci Bóg, przemówi do ciebie. Zajmie należne Mu miejsce w twej świadomości w chwili, gdy je opuścisz i Mu je ofiarujesz. (Kurs Cudów, rozdział 14, XI)

Cisi posiądą ziemię

3 Replies to “Cisi posiądą ziemię”

  1. O tak!
    Dziękuje mój ukochany Ojcze i
    Dziękuje za to Światło Prawdy mój ukochany Bracie 🙂