Chodź ze mną – nowe tłumaczenie

Zapraszam do zapoznania się z nowym tłumaczeniem przekazu Jeszuy danego za pośrednictwem Jayema pt.: Chodź ze mną. W przekazie tym pochodzącym z „Wczesnych lat” Drogi Mistrzostwa Jeszua mówi wiele o swojej osobistej historii i drodze przebudzenia. Aby przeczytać tekst lub posłuchać nagrania, przejdź na stronę: http://drogamistrzostwa.pl/chodz-ze-mna/.