Chcę problemu czy odpowiedzi?

Nie popełniaj błędu wierząc, że rozumiesz to, co postrzegasz, bo znaczenie tego jest dla ciebie stracone. Niemniej jednak Duch Święty ocalił to znaczenie dla ciebie i jeżeli Mu pozwolisz je zinterpretować, On przywróci ci to, co odrzuciłeś. (Kurs Cudów, Rozdział 11, VIII)

Posłuchaj nagrania ze spotkania z Kursem Cudów w Warszawie (12 stycznia 2017 r.)