Linki

Oto linki do stron internetowych, w których tworzeniu brałem lub nadal biorę udział. Możesz na nich znaleźć mnóstwo cennych materiałów i informacji dotyczących Kursu Cudów, Drogi Mistrzostwa i innych:

Droga Mistrzostwa
Strona internetowa
Kanał youtube

Kurs Cudów
Strona Kursu Cudów Dla Wszystkich
Kurs Cudów – Przebudzony Umysł (facebook)

Głos spoza czasu
Moja strona na facebooku
Mój kanał youtube

Telewizja Master Teacher
Pełna kolekcja filmów i nagrań audio Mistrza-Nauczyciela

Międzynarodowy Tydzień Przebaczenia i Doskonałego Pokoju
http://przebaczenie.com