Kurs Cudów

Kurs Cudów to zarówno duchowe przesłanie miłości i przebaczenia, jak i precyzyjny trening umysłu, który prowadzi do doświadczenia pokoju poprzez duchową, emocjonalną i fizyczną przemianę wewnętrzną. Doświadczenie pokoju, zwane też oświeceniem czy przebudzeniem, staje się możliwe, gdy umysł porzuca wszystkie złudzenia na swój temat i przyjmuje prawdę. Kurs Cudów mówi wyraźnie, że w rzeczywistości konflikt jest niemożliwy, gdyż tylko prawda jest prawdziwa i nic innego nie jest prawdziwe. A prawda jest pokojem. Wszelki lęk, choroba, cierpienie, a nawet śmierć znikają z twojego umysłu, gdy zaczynasz doświadczać tego, kim jesteś. Zaczynasz budzić się ze snu o oddzieleniu i rozpoznajesz swoją doskonałą wieczną rzeczywistość.

Więcej o Kursie Cudów – o tym, czym jest, jak powstał i co mówi – możesz dowiedzieć się na kolejnych podstronach:
Czym jest Kurs Cudów?
O czym mówi Kurs Cudów?
Kurs Cudów jako książka
Pierwsze 50 lekcji

Materiały Kursu Cudów